fbpx

1.-5. klasse

I 1.-5. klasse på Kornmod Realskole ønsker vi at give eleverne en god og tryg start på skolelivet, så de har et solidt fundament fremadrettet.

Eleverne går i faste klasser med gennemgående og kendte lærere og pædagoger, hvilket betyder, at vi lærer den enkelte elevs styrker og udfordringer at kende. 

På den måde har vi fokus på den enkelte elevs potentialer og kan arbejde med stor faglig udvikling til alle. 

Lærerne brænder for deres fag og underviser i få fag, hvilket gør dem til specialister, så eleverne kan få det størst mulige udbytte.

Vi vægter et læringsmiljø præget af tryghed, ro i undervisningen og udfordringer for alle. For at skabe et udviklende undervisningsmiljø har vi fokus på variation, hjernepauser og læringslyst. Vi arbejder på at gøre eleverne aktive og give dem medansvar.

Alle elever får udleveret en Chromebook, og vi anvender mange forskellige digitale platforme. Vi supplerer undervisningen med bøger i alle fag. Vi har stort fokus på læsning som “alle fags moder” og som grundlag for tilegnelse af viden. Undervisningen foregår desuden i gode og inspirerende klasse- og faglokaler gennemtænkt i forhold til ventilation, akustik og møbler.

Lærer og elev IT

Har du lyst til at gå på kornmod?

Særlige fag på Kornmod

Kornmod Realskole har mange fag, som er unikke for vores skole. Disse fag er nøje udvalgt til årgangen og bidrager til, at børnene vokser som individer og som samfundsborgere.

Disse fag udbydes, fordi de er med til at understøtte vores arbejde med elevernes personlige og sociale udvikling.

I Kreativ matematik på 0.-1. årgang bliver arbejdet med tal og figurer en leg, når børnenes matematik blandes med bevægelse og springer ud af lærebogen og ind i klasseværelset.

Vi hopper tal, leger købmandsbutik og meget andet. Sådan  bliver børnene fortrolige med matematikkens mange muligheder i hverdagen og verden.

I Kor på 2. – 5. årgang oplever børnene fællessangens kraft og værdi og får indblik i både de ældre og nyere dele af den danske sangskat.

Vi bevæger både stemmebåndet og kroppen, når sangen slippes løs.

IT-timerne på 2. – 4. årgang danner og uddanner børnene til at begå sig i en digital tidsalder.

Vi arbejder med grundlæggende IT-færdigheder, -redskaber og -programmer og diskuterer også, hvordan vi navigerer ansvarligt på forskellige medier.

Naturskole på 4. årgang byder på eventyr og læring i det fri, når børnene drager på tur og udforsker plante- og dyrelivet omkring os.

Vi arbejder med naturens egne materialer, oplever fællesskabet omkring bålet og kaster os ud i spændende projekter.

I Drama på 4. og 5. årgang giver vi børnene mulighed for personlig udvikling gennem leg og arbejde med roller og karaktertræk. Vi øver os i at stå frem, eksperimenterer med udtryk og bevidsthed og gør os derigennem klogere på os selv og hinanden.