fbpx

Arkiv

Nyhedsmails

Med nyhedsbrevet kan du hver måned få et indblik i alt det spændende, der sker på Kornmod Realskole.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her eller læs tidligere udsendte nyhedsbreve nedenfor.

Referater fra generalforsamlinger

Referatet for generalforsamlingen er offentliggjort på hjemmesiden d. 06/06/2024

Referatet for generalforsamlingen er offentliggjort på hjemmesiden d. 17/05/2023

Referatet for generalforsamlingen er offentliggjort på hjemmesiden d. 30/05/2022

Referatet for generalforsamlingen er offentliggjort på hjemmesiden d. 25/06/2021

Referatet for generalforsamlingen er offentliggjort på hjemmesiden d. 25/06/2020

Tilsynserklæringer

§ 6

Stk. 1: Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor forældrekredsen skal vælge en eller flere personer eller kommunalbestyrelsen til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk og med, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt med, at undervisningssproget er dansk. Det er bestyrelsens ansvar, at der bliver valgt en tilsynsførende.

Stk. 2: Bestyrelsen er tillige ansvarlig for, at der gives Undervisningsministeriet og kommunen underretning om, hvem der er valgt som tilsynsførende, at kommunen anmodes om at varetage tilsynet, hvis forældrekredsen ikke vælger tilsynsførende, og at forældrekredsen får underretning om den årlige tilsynserklæring.

Stk. 3: Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forældrekredsen fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn med skolens almindelige virksomhed herunder med, at skolen giver en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Tilsynserklæring for 2023-2024 er offentliggjort på hjemmesiden d. 23/05/2024

Tilsynserklæring for 2022-2023 er offentliggjort på hjemmesiden d. 23/05/2023

Tilsynserklæring for 2021-2022 er offentliggjort på hjemmesiden d. 03/06/2022

Tilsynserklæring for 2020-2021 er offentliggjort på hjemmesiden d. 06/10/2021

Tilsynserklæring for 2019-2020 er offentliggjort på hjemmesiden d. 16/06/2020

Andet

Undervisningsministeriets vilkår for skolens vedtægter pr. 30/01/2007

Formular for beslutning om midlertidig genoptagelse eller forlængelse af nødundervisning