fbpx

SFO og klub

SFO er obligatorisk for elever i 0.-3. klasse. For de ældre elever i 4., 5. og 6. klasse har vi et klub-tilbud. 

SFO og Klub er med til at skabe nogle gode fællesskaber på tværs. Her har børnene mulighed for at få sjove, fælles oplevelser sammen med deres kammerater. Faciliteret af pædagoger, der brænder for at være sammen med og udvikle børn.

I SFO og Klub på Kornmod har vi fokus på at:

  • Udvikle glade og positive børn
  • Tage afsæt i børnenes fritid
  • Skabe netværk på tværs af årgange
  • Børnene oplever trygge og faste rammer
  • Børnene lærer at begå sig socialt
  • Børnene får respekt for forskelligheder
  • Fordre børnenes fantasi og kreativitet
Børnene spiser madpakke i skoven

Dagligdagen i SFO​ og Klub

Dagligdagen i SFO’en og Klubben er med til at give børnene trygge rammer. Den består af en kombination af organiserede aktiviteter, tilbud om at deltage i forskellige aktiviteter og tid til fri leg og fællesskab med andre børn.

Dagligdagen i SFO

I SFO er børnene årgangsopdelt i tre grupper. Der er tilknyttet faste voksne til hver gruppe. 

Spisning, aktiviteter og kontrol af fremmøde varetages af de voksne, som er tilknyttet gruppen. Rigtig mange ting i SFO’en foregår dog på tværs af grupper og årgange.

Hver onsdag har børnene i indskolingen tidligt fri kl. 12.50. Så onsdage er lig med “SFO- turdag” på Kornmod Realskole.

Drenge leger ved en sø

Onsdags-aktiviteter

Aktiviteterne bliver planlagt for 1-2 måneder af gangen. Forældre vil via forældreintra modtage planen for de planlagte onsdags-aktiviteter. 

Aktiviteterne er i hovedtræk årstidsbestemte. Men kan også udspringe af, hvad der kunne være interessant for børnegruppen at opleve og lære lige nu og her.

Brug af skov og naturen er for os en selvfølge. Inden for gåafstand har skolen flere muligheder for at bruge naturen som aktivitetsrum. F.eks. til rollespil, bål, snitning, fiskeri og hulebygning. 

Ligeledes er bevægelsesaktiviteter en integreret del af vores SFO-dag, og skolens gymnastiksale bliver brugt på daglig basis. 

I løbet af skoleåret har SFO’en faste onsdagsture til skøjtehal, springhal, svømmehal og en SFO-idrætsdag, som børnene er med til at planlægge.

Dagligdagen i Klub

I Klubben vægtes børnenes ejerskab af deres fritid. De får medindflydelse på dagens indhold og frihed under ansvar. Via Intra kan de få information om ugens planlagte aktiviteter, der bl.a. kan omfatte rollespil, kreative værksteder, sal og diverse udendørs spil. 

Disse er som udgangspunkt tilbud og kun sjældent obligatoriske, da vi ønsker at understøtte børnenes egne initiativer. 

Fire gange om året afholder vi aften-arrangementer, de såkaldte klubaftener. Og sidst på skoleåret en overnatning sammen med 3. årgang som et led i deres klargørelse til Klubben. 

Derudover har Klubben en række imødesete traditioner som den halvårlige bordfodboldturnering, Klub Cup og ture ud af huset.

Drenge spiller bordfodbold

SFO og Klub åbningstider

Morgen SFO:
Mandag til fredag: kl. 6.30 til 8.15.

Om eftermiddagen:
SFO og Klub har åbent fra endt undervisning til kl. 17 alle skoledage.

Fodbold i gården