fbpx

Dit barns faglige udvikling

På Kornmod Realskole sætter vi den faglige kvalitet højt. I alle fag og på alle klassetrin har undervisningen en høj faglighed. Vores lærere underviser i få fag, som de brænder for og er dygtige til.

Samtidig skaber vi rammer for undervisningen med tid og plads til den enkelte elev. Klassekvotienten er på maksimalt 20 elever i 0. og 1. klasse. Fra 2. klasse går der højst 24 elever i hver klasse. Skoleledelsen vurderer, om vi går op til denne grænse eller ej i den enkelte klasse.

For at fagligheden kan få lov at udvikle sig hos eleverne, er det nødvendigt, at de trives med at gå i skole. Derfor vægter vi, at eleverne lærer at indgå i et positivt fællesskab og tager ansvar for, at klassen har et miljø, som alle kan trives i.

Tæt på eleverne

På Kornmod Realskole vægter vi den tætte relation mellem lærer og elev som fundament for læring og udvikling. Derfor har hver klasse en klasselærer som i samarbejde med en kernelærer er ansvarlig for den enkeltes trivsel og for klassens samlede trivsel og fællesskab. Klasse- og kernelærer arbejder i dagligdagen forebyggende med trivselsfremmende tiltag. 

To gange om året har lærerne elevsamtaler med hver elev med fokus på deres faglige, personlige og sociale udvikling. 

På den måde kan lærerne give passende udfordringer for alle og støtte eleverne til at udfolde deres fulde potentiale og vedholde deres motivation for at gå i skole. 

Tæt på eleverne

På Kornmod Realskole vægter vi den tætte relation mellem lærer og elev som fundament for læring og udvikling. Derfor har hver klasse en klasselærer som i samarbejde med en kernelærer er ansvarlig for den enkeltes trivsel og for klassens samlede trivsel og fællesskab. Klasse- og kernelærer arbejder i dagligdagen forebyggende med trivselsfremmende tiltag. 

To gange om året har lærerne elevsamtaler med hver elev med fokus på deres faglige, personlige og sociale udvikling. 

På den måde kan lærerne give passende udfordringer for alle og støtte eleverne til at udfolde deres fulde potentiale og vedholde deres motivation for at gå i skole.