fbpx

IT

Nem computeradgang til alle elever

Alle elever på Kornmod Realskole får en Chromebook udleveret til skolebrug – ganske gratis.

Det betyder, at du som forælder på Kornmod ikke skal tage stilling til, hvilken computer dit barn skal have til skolegang. Dette arbejde har vi allerede gjort.

Vi oplever, at Chromebooken understøtter elevernes digitale læring og fremmer fællesskabsfølelsen, da alle har den samme adgang og dermed forudsætninger.

I 0. – 9. klasse er det et krav, at eleverne benytter den Chromebook, som de har fået udleveret. I den daglige undervisning og til de afsluttende prøver.

I 10. klasse er det frivilligt, om den unge vil benytte en af skolens Chromebooks eller sin egen computer.

Eleverne i 2. – 10. klasse skal hver dag tage deres Chromebook med hjem og sørge for, at den bliver ladet op til næste dag.

I 0. – 1. klasse står elevernes Chromebook på skolen i et skab.

Mulighed for at bruge egen computer i 10. klasse

Går du i 10. klasse, kan du vælge at medbringe din egen computer til brug i skolen, eller du kan få en Chromebook udleveret af skolen.

En tablet kan IKKE udgøre den computer, du medbringer i skole.

IT i alle fag