fbpx

Ny 6.-7. klasse

I  6. og 7. klasse modtager vi mange elever fra andre skoler i Silkeborg og opland. Derfor bliver der på disse trin oprettet nye klasser. Kornmod Realskole gør en stor indsats for at ryste de nye elever godt sammen. De eksisterende klasser fortsætter som hidtil.

Inden sommerferien mødes de nye elever, forældre og kommende lærere. Når eleverne begynder efter sommerferien, tager klassen på en introtur med deres lærer. På den måde skaber vi et socialt fællesskab i klassen, så klassen bliver en tryg og velfungerende enhed. 

For at eleverne kan lære noget er det en forudsætning, at det sociale fællesskab fungerer. Det kræver samtidig, at forældrene engagerer sig i klassens fællesskab og derved motiverer eleverne til at gå aktivt ind i det nye. F.eks. ved at lave arrangementer, invitere til fødselsdage osv.

Eleverne vil blive positivt udfordret. For som på alle andre klassetrin er de faglige ambitioner i fokus. Blandt andet med særlige Kornmod-fag, der udvikler personligt gå-på-mod. Det kræver noget af eleverne – først og fremmest viljen og lysten til at lære.

Vi skaber rum til, at eleverne kan udfolde sig bedst muligt gennem fokus på:

  • Faglighed
  • Fællesskab
  • Trivsel
  • Forældresamarbejde
  • Elevengagement

Sådan får fællesskabsfølelsen et skub

Janne Pretzmann, som er lærer på Kornmod Realskolen, har gennem flere år været med til at modtage de nye elever i 7. klasse. Hun lægger stor vægt på, at det sociale får et ekstra skub i begyndelsen.

– Når man kommer som ny fra en mindre skole, så er det jo en udfordring at skulle indgå i et fællesskab med en masse andre børn, som man ikke kender. Derfor har vi meget fokus på det sociale – at klassen bliver rystet sammen og kommer til at fungere rigtigt godt som en helhed, fortæller hun.

Den fælles introtur i begyndelsen af skoleåret er blandt andet med til at hjælpe med netop det.

– Vi har været på cykeltur til Vrads, og så havde vi sammen planlagt mad, som eleverne skulle sørge for sammen. Det handler om at være sammen og lære hinanden godt at kende, forklarer Janne Pretzman.

Glade for udfordringer

7. klasse handler dog ikke kun om at blive venner på kryds og tværs af klassen. Det faglige niveau på Kornmod Realskole er højt, men det oplever Janne Pretzman ikke som noget problem for de nye elever.

– De oplever, at der er mange lektier. Men jeg ser og hører, at de er glade for at blive udfordret fagligt, og det hele foregår med udgangspunkt i den enkelte elev. Vi snakker åbent om tingene, og det er helt ok at have en dårlig dag indimellem. Men der er nogle ting, som vi gør noget ud af – at man siger godmorgen til de andre i klassen f.eks. 

Nært samarbejde med forældrene

Som lærer gør Janne Pretzman meget ud af at have et godt og nært samarbejde med forældrene.

– Forældrene skal også gøre en indsats, når det hele skal fungere. Så det er vigtigt, at de bakker op. Og jo bedre jeg kender forældrene, jo nemmere går det også med deres børn. Det skaber tryghed hos børnene, at de voksne er i dialog.

Og de nye 7. klasser får hurtigt deres eget stærke fællesskab.

– De nyder at være sammen med så mange unge på deres egen alder. Og når man ser pigerne gå helt omslynget som hjerteveninder efter kort tid, så er det lige, som det skal være, understreger Janne Pretzman med et smil.

Forældresamarbejde

Skal dit barn være en del af næste skoleår?

Positiv oplevelse af skoleskiftet

Hvordan oplever eleverne at komme fra en mindre til en stor skole som Kornmod Realskole? Og hvorfor skal man vælge Kornmod frem for en anden skole i Silkeborg, når man skal begynde et nyt sted i 7. klasse? Spørger man nogle af de elever, som har prøvet skiftet i 7. klasse, så er svaret: Høj faglighed og masser af gode kammerater.

Søren, Erna og Helene er nogle af de elever, der er startet i én af de nyoprettede 7. klasser. De har oplevet mødet med Kornmod Realskole meget positivt.

– Vi er blevet taget rigtigt godt imod af de andre klasser, og de har virkeligt gjort noget ud af at lære os at kende og kommet ind i vores klasse for at sige hej. Så det har været rigtigt rart, fortæller Helene.

– Det er spændende, for man kender jo ikke nogen anden end måske et par stykker. Men vi er alle blevet rigtigt gode venner, så det er dejligt, tilføjer Erna.

Mange nye kammerater

– Når man kommer fra en skole med 140 elever, så er det jo et rigtigt stort sted at skifte til. Men det har været supergodt, fordi vi har lært så mange nye at kende, fortæller Helene.

Introturen i starten af skoleåret gav et godt skub til sammenholdet og fællesskabet, Efter nogle måneder på Kornmod Realskole er både Søren, Helene og Erna enige om, at de i hvert fald ikke føler sig som ”de nye” længere.

En rigtig god skole

Alle tre har oplevet skiftet til Kornmod Realskole som en stor forandring i en positiv retning, selv om der er meget nyt at vænne sig til.

– Der er jo nogle regler, og man skal lave sine lektier og passe sine ting. Men det er rart, at det faglige niveau er så højt og seriøst, det synes jeg i hvert fald er rigtigt godt. Men jeg skulle da lige vænne mig til det i begyndelsen, fortæller Søren og fortsætter:

– Jeg valgte Kornmod, fordi jeg havde hørt, at det er en rigtig god skole. Og det kan jeg i hvert fald se er rigtigt, nu hvor jeg selv går her.

Mere info om Kornmod

Når du skriver dig op her, sender vi dig en serie af emails med mange spændende informationer om Kornmod Realskole. Du vil kunne læse mere om, hvordan det er at være barn på vores skole, hvilke værdier vi har, og hvad dit barn får med i rygsækken. På denne måde bliver du klædt på til at tage det vigtige skolevalg for dit barn.

Kontakt skoleleder Christian Weile for en personlig rundvisning.