fbpx

Et godt samarbejde mellem skole og hjem

Et af de væsentligste elementer i en vellykket skolegang er et velfungerende samarbejde mellem hjemmet og skolen. 

Gennem en åben dialog med gensidig informationspligt kan vi skabe tillid, tryghed, trivsel og udvikling under hensyntagen til den enkelte elevs forudsætninger. Skole/hjem-samarbejdet bliver dermed en forudsætning for at lykkes med visionen om at danne hele mennesker med stærke faglige, personlige og sociale kompetencer. 

Vores grundholdning er, at forældre er en stærk ressource. Vi forventer derfor, at I støtter op om både eget barn, fællesskabet i klassen og fællesskabet på Kornmod Realskole.

Hvordan støtter du dit barns skolegang som forælder?

 • Eleven skal være skoleparat. Dvs. udhvilet, mæt, med pakket taske, styr på lektier osv.
 • Lær dit barn at se tingene fra flere sider.
 • Vis dit barn, at skolen er vigtig. Deltag i møder og arrangementer. Støt op om forældrerådets arrangementer. Deltag i generalforsamlingen.
 • Vælg så vidt muligt tillid og loyalitet. Snak altid pænt om barnets klassekammerater og forældre. Hvis I skulle opleve konflikter eller uheldige episoder, så tag altid fat i jeres klasselærer, så vi kan tage hånd om situationen med det samme.
 • Hver skoledag er vigtig – både fagligt og socialt – så sørg for, at dit barn deltager i så mange skoledage som muligt. Fravær påvirker altid læringen og de sociale relationer. Derfor opfordrer vi til, at:
  • Tandlæge- og lægebesøg så vidt muligt placeres uden for skoletiden
  • Ferie, i størst muligt omfang, afholdes i skolens ferie
  • Fritidsinteresser og -job planlægges, så skolen ikke forsømmes

Hvis eleven skal bede om fri udenfor skolernes ferieperioder, skal forældre udfylde blanket på Forældreintra.

Forældreråd på Kornmod Realskole

Vi opfordrer altid til, at der dannes et forældreråd i klassen. Forældrerådets opgave er at understøtte trivslen for alle elever i klassen. 

Forældrerådet kan bestå af de forældre, der melder sig. Eller man kan vælge forældrerådet ved at gå frem efter klasselisten, så alle elever bliver repræsenteret efter tur. 

Forældrerådets opgaver:

 • At arrangere og medvirke til sociale aktiviteter, der fremmer trivslen i klassen.
 • At medvirke til at etablere et godt netværk til fordel for både børn og voksne.
 • At foreslå temaer på forældremødet i samråd med klasselæreren.

Gode råd i forbindelse med sociale arrangementer:

 • Planlæg 1-2 arrangementer pr. år. For mange arrangementer medfører ofte for mange afbud. Husk traditioner er en god ting.
 • Formålet er at styrke det sociale sammenhold mellem børnene og blandt forældrene. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt deltager.
Fællesskab i naturen