fbpx

Forældreintra

Vi bruger Forældreintra, når samarbejdet handler om fællesskabet på skolen, læringen i klassen som helhed og de daglige beskeder mellem skole og hjem.

Med Forældreintra kan du:

  • Følge med i, hvad der sker på Kornmod Realskole.
  • Kommunikere med vores medarbejdere og de andre forældre.
  • Tilmelde dig arrangementer og møder.
Gode venner på Kornmod

Retningslinjer for kommunikation på ForældreIntra

Vi ved, at der kan være en del at holde styr på for jer forældre. Men da meget væsentlig information kommunikeres ud via ForældreIntra, er det vigtigt for jeres barns skyld, at I følger godt med.

Overblik over valgmuligheder på ForældreIntra:

  • “Opslagstavlen” er tilgængelig fra forsiden. Her lægges beskeder, der gælder hele klassen.
  • “Beskeder” bruges, når der skal kommunikeres til en eller flere. Alle beskeder slettes ved oprykning til næste klassetrin.
  • “Kontaktbogen” bruges til orientering om sygdom, andet fravær og anmodning om fritagelse (max. en skoledag). Kontaktbogsnoter gemmes så længe, eleven går på skolen. 
  • Anmodninger om fri fra skole på mere end en skoledag skal ske med blanketten “Fri fra skole”. Find den under punktet “Links”.

I kommunikationen på ForældreIntra tilstræber vi en balance mellem for lidt og for meget information. 

Vi anbefaler, at du kigger ind på Forældreintra hver eller hver anden dag. Det er muligt at få advisering, når der er nyt. Se under indstillinger.

Hvis du har spørgsmål til Forældreintra, er du velkommen til at kontakte skolens kontor eller dit barns klasselærer.