fbpx

Skole-hjem-samtaler

Lærere, der samtaler

Et godt samarbejde mellem skole og hjem er essentielt for, at barnet får en god skolegang.

To gange om året inviteres forældre derfor til skole/hjem-samtaler i henholdsvis efteråret og foråret. Klasse- og kernelærer samt pædagogen fra SFO’en arrangerer og deltager. 

Derudover afholder vi årligt et forældremøde i august eller september. På forældremødet er der rig mulighed for at drøfte praktiske forhold i børnenes hverdag, aktuelle problemstillinger og lave retningslinjer, der giver ro og en fælles retning.

Forældrenes engagement er givet godt ud, da det bidrager til klassens samlede trivsel. Derfor opfordrer vi alle forældre på Kornmod Realskole til at være aktive medspillere. I forhold til at afholde og deltage i trivselsgrupper, arrangementer mv.

Elevstyrede skole/
hjem-samtaler

Nogle af skole/hjem-samtalerne afholdes som elevstyrede skole/hjem-samtaler. Her får eleverne i højere grad end til de traditionelle samtaler mulighed for at være aktive og medbestemmende.

Til samtalerne er der afsat to timer, så elever og forældre har god tid til at komme omkring de enkelte fag. Det giver eleverne en unik mulighed for at fortælle om deres skoleliv. 

Der er lavet en dagsorden for samtalen. Eleven fortæller om aktiviteterne og viser evt. produkter fra de forskellige fag frem. 

elevstyrede samtaler