Skolepenge

Information om skolepenge
på Kornmod Realskole

Prisen for at gå privatskole kaldes for skolepenge. Skolepenge opkræves i 12 rater. Første gang i august måned (9. og 10. klasse dog 11 rater). Alle beløb nedenfor er inkl. bøger og materialer. 

Nedenfor kan du også se prisen for at gå i SFO og Klubben. 

Udover muligheden for søskenderabat (se nedenfor) er der mulighed for fripladstilskud (se nedenfor).

Drenge leger ved en sø

Elever, der tilhører samme husstand, går på skolen samtidig og har samme folkeregisteradresse, er omfattet af en rabat. Se de aktuelle priser pr. barn. i oversigten nedenfor.

Ældste elev betaler fuld takst. For hver familie udregner vi et samlet skolepengebeløb inklusive alle rabatter.

Der betales 2 måneders skolepenge for elever i nye klasser i depositum. Bemærk: I får ikke refunderet depositum, hvis I efterfølgende ikke anvender pladsen.

Skolepenge for skoleåret 2022/2023

Anført i månedlige rater (12 rater dog kun 11 rater i 9. og 10. klasse):

SFO/Klub for skoleåret 2022/2023

Anført i månedlige rater (Bemærk: 12 rater): 

Skolepenge for skoleåret 2023/2024

Anført i månedlige rater (12 rater dog kun 11 rater i 9. og 10. klasse):

SFO/Klub for skoleåret 2023/2024

Anført i månedlige rater (Bemærk: 12 rater): 

Fripladstilskud

På Kornmod Realskole er vi meget bevidste om, at skolen skal være et tilbud til alle – også selvom skolen er en privatskole, hvor forældrene betaler for deres børns skolegang.

Det er muligt at søge om et tilskud til skolepengene, hvis forældrenes samlede indkomst er under ca. 377.000 kr. Ved skilsmisse er det indkomsten hos den forælder, der har forældremyndigheden. Hvis der er fælles forældremyndighed er det indkomsten hos den forælder, hvor eleven har folkeregisteradresse.

Grundlaget for en eventuel tildeling er årsopgørelsen for 2022. Oplysninger om indkomst indhentes automatisk fra SKAT og skal derfor ikke påføres skemaet.
Der henvises til oversigt over beløbsgrænser under skemaer til ansøgning om fripladstilskud.

Den endelige udbetaling af fripladstilskuddene vil finde sted som en modregning i de resterende skolepenge eller som et kontant beløb.

Afregningen finder sted i løbet af januar måned i skoleåret. HUSK at oplyse bankkontonr. til brug for evt. udbetaling af tilskudsbeløbet.

Denne blanket anvendes i forbindelse med ansøgning om fripladstilskud til skolen og SFO. Bemærk: Af de sidste sider i skemaet beskrives en fordelingsnøgle, hvoraf det fremgår, at man søger om en procentdel af fripladstilskuddet. Det skal understreges, at fripladstilskuddet er en pulje, som man kan søge at få del i. Den maksimale del af puljen, man kan få udgør ca. 3 måneders skolepenge / SFO betaling.

dreng i håndarbejde

Udmeldelse

Anvend denne blanket ved udmeldelse af skolen og/eller klubben.

Bemærk: Udmeldelse skal ske med 30 dages varsel til den 1. i en måned.