fbpx

Skolepenge

Information om skolepenge
på Kornmod Realskole

Prisen for at gå privatskole kaldes for skolepenge. Skolepenge opkræves i 12 rater. Første gang i august måned (9. og 10. klasse dog 11 rater). Alle beløb nedenfor er inkl. bøger og materialer. 

Nedenfor kan du også se prisen for at gå i SFO og Klubben. 

Udover muligheden for søskenderabat (se nedenfor) er der mulighed for fripladstilskud (se nedenfor).

Drenge leger ved en sø

Elever, der tilhører samme husstand, går på skolen samtidig og har samme folkeregisteradresse, er omfattet af en rabat. Se de aktuelle priser pr. barn. i oversigten nedenfor.

Ældste elev betaler fuld takst. For hver familie udregner vi et samlet skolepengebeløb inklusive alle rabatter.

Der betales 2 måneders skolepenge for elever i nye klasser i depositum. Bemærk: I får ikke refunderet depositum, hvis I efterfølgende ikke anvender pladsen.

Skolepenge for skoleåret 2023/2024

Anført i månedlige rater (12 rater dog kun 11 rater i 9. og 10. klasse):

SFO/Klub for skoleåret 2023/2024

Anført i månedlige rater (Bemærk: 12 rater): 

Skolepenge for skoleåret 2024/2025

Anført i månedlige rater (12 rater dog kun 11 rater i 9. og 10. klasse):

SFO/Klub for skoleåret 2024/2025

Anført i månedlige rater (Bemærk: 12 rater): 

Generelt om skolepenge

Der betales 2 måneders skolepenge for nye elever i 0., 7. og 10. klasse + SFO (0. – 3. klasse) i depositum. Bemærk: Man får ikke refunderet depositum, hvis man efterfølgende ikke anvender pladsen.

Elever, der tilhører samme husstand, går på skolen samtidig og har samme folkeregisteradresse er omfattet af en rabat.

Evt. søskendemoderationer modregnes i oktober/november 2024.

Ældste elev betaler fuld takst, barn nr. 2, 3 og 4 betaler som ovenfor anført. For hver familie udregnes et samlet skolepengebeløb inklusive alle rabatter i henhold til ovenstående regler.

Betaling af skolepengene kan foregå på følgende måder

Ved tilmelding til PBS vil afregningen foregå automatisk. Er man ikke allerede tilmeldt, bedes man tilmelde sig via egen netbank eller kontakte pengeinstituttet for at etablere en betalingsordning. Nye skolepengebetalere skal betale til skolen direkte, indtil man modtager den første betalingsoversigt fra PBS, hvor skolepengebetalingen står anført. Dette vil typisk dreje sig om august måned.

  • Ved kontant betaling på skolens kontor, hvor man som kvitteringsmiddel bruger de fortrykte FI-kort.

  • Ved betaling i pengeinstitut eller via egen netbank (FI-kort).

Betalingsoplysninger

Reg: 7170 (Jyske Bank)
Konto: 0001083595

Betalingsordning

Vi beder om, at man overholder sidste betalingsdag, der altid er den første i hver måned. Indbetales skole-/SFO-penge efter sidste betalingsdag påføres et gebyr på 50 kr. Kommer man i restance med 3 måneder, skal man over for skolens bestyrelse skriftligt redegøre for, hvorledes man betaler beløbet. Kan bestyrelsen ikke acceptere denne redegørelse, vil eleven ikke længere kunne følge undervisningen på skolen. Redegørelsen skal sendes i god tid inden sidste betalingsdag til skolen.

Fripladstilskud

På Kornmod Realskole er vi meget bevidste om, at skolen skal være et tilbud til alle – også selvom skolen er en privatskole, hvor forældrene betaler for deres børns skolegang.

Det er muligt at søge om et tilskud til skolepengene, hvis forældrenes samlede indkomst er under ca. 389.000 kr. Ved skilsmisse er det indkomsten hos den forælder, der har forældremyndigheden. Hvis der er fælles forældremyndighed er det indkomsten hos den forælder, hvor eleven har folkeregisteradresse.

Grundlaget for en eventuel tildeling er årsopgørelsen for 2023. Oplysninger om indkomst indhentes automatisk fra SKAT og skal derfor ikke påføres skemaet.
Der henvises til oversigt over beløbsgrænser under skemaer til ansøgning om fripladstilskud.

Den endelige udbetaling af fripladstilskuddene vil finde sted som en modregning i de resterende skolepenge eller som et kontant beløb.

Afregningen finder sted i løbet af januar måned i skoleåret. HUSK at oplyse bankkontonr. til brug for evt. udbetaling af tilskudsbeløbet.

Denne blanket anvendes i forbindelse med ansøgning om fripladstilskud til skolen og SFO. Bemærk: Af de sidste sider i skemaet beskrives en fordelingsnøgle, hvoraf det fremgår, at man søger om en procentdel af fripladstilskuddet. Det skal understreges, at fripladstilskuddet er en pulje, som man kan søge at få del i. Den maksimale del af puljen, man kan få udgør ca. 3 måneders skolepenge / SFO betaling.

dreng i håndarbejde

Udmeldelse

Anvend denne blanket ved udmeldelse af skolen og/eller klubben.

Bemærk: Udmeldelse skal ske med 30 dages varsel til den 1. i en måned.