fbpx

0. klasse

Hvert år starter vi to nye klasser på dette klassetrin.

For både forældre og børn er skolestarten noget stort og skelsættende. Dit barn skal begynde en tilværelse som skolebarn, der varer mange år, og mødet mellem barnet og skolen skal være en god oplevelse.

I 0. klasse på Kornmod Realskole har vi fokus på børnene og et stærkt fællesskab. Samtidig introducerer vi dit barn til skolens faglighed, som præger alle klassetrin.

Vi har to spor i de små klasser med maksimalt 20 elever i hver klasse. Det er vores oplevelse, at små klasser giver tryghed og en god dynamik i de sociale relationer.

Skoledagene er sammensat, så der både er undervisning af begge klasser sammen og af hver klasse for sig. På den måde styrkes sammenholdet i den enkelte klasse, men børnene får også mulighed for nye venner på årgangen.

Leg i skolegården
Hygge på bålpladsen

Læring i 0. klasse

Som nyt skolebarn er der mange ting, dit barn skal lære: at række hånden op, når man vil sige noget, at vente på tur og at sidde stille og høre efter. Alt sammen noget, som vi øver gennem skoleåret, så børnene bliver rustet bedst muligt til at begynde i 1. klasse.

Fagligt fokus
 • Ugentlig undervisning i motorik
 • Tidlig læsning med uddannet læsevejleder
 • Tidlig matematisk forståelse bl.a. gennem faget kreativ matematik
Socialt fokus
 • At barnet er en god kammerat
 • At barnet kan fungere godt og indrette sig efter fællesskabet
 • At barnet får en god start på livet som skolebarn

Skal dit barn være en del af næste skoleår?

Hverdagen i 0. klasse

Dagene kan variere, og der kan være arrangementer eller særlige emneuger i løbet af skoleåret, der kan ændre på skoledagens indhold. 

Undervisningen består både af fælles timer med begge klasser og af timer, hvor klasserne er hver for sig. Hver dag er der fælles morgensang med begge klasser og herefter fælles undervisning, hvor lærerne fortæller og snakker sammen med børnene om et emne (høst, dyr, jul eller påske).

Eksempler på undervisning i klasserne kan være:

 • Eleverne lærer et nyt bogstav hver uge, og klassen finder sammen på ord, der begynder med det bogstav og tegner til.
 • Læsning – hver uge får børnene en læsebog med hjem, som de øver sig på med forældrene.
 • Tidlig skrivning – eleverne børneskriver historier og tegner til.
 • Besøg på vores skolebibliotek, hvor børnene låner spændende bøger på deres niveau
 • Motorik 
 • Tidlig matematik – børnene øver tal og løser små matematikopgaver.
Piger der hopper

Mere info om Kornmod

Når du skriver dig op her, sender vi dig en serie af emails med mange spændende informationer om Kornmod Realskole. Du vil kunne læse mere om, hvordan det er at være barn på vores skole, hvilke værdier vi har, og hvad dit barn får med i rygsækken. På denne måde bliver du klædt på til at tage det vigtige skolevalg for dit barn.