fbpx

Hvis dit barn har særlige behov

Indlæringsproblemer eller ordblindhed? Nogle børn har særlige behov og dermed brug for støtte og særlige aftaler for at trives fagligt og socialt i skoletiden. 

På Kornmod Realskole har vi både erfaringen og specifikke indsatser, der kan hjælpe dit barn. 

Er du bekymret for dit barn? Så er det en god idé at snakke med dit barns klasselærer. Alle vores indsatser og aftaler sker nemlig i et tæt samarbejde mellem skole og hjem.

Dreng sidder og skriver

Eksempler på typer af faglige eller sociale indsatser

  • Ordblindhed har vi fokus på allerede i de yngste klasser. Fra foråret i 3. klasse kan den nationale ordblindetest laves på barnet, hvis skole og hjem vurderer, at det er aktuelt. Hvis dit barn diagnosticeres med ordblindhed, tilbyder Kornmod Realskole læse-skrive teknologi, som kan kvalificere dit barns læring, læsning og skrivning i samarbejde med læsevejlederen.
  • Særligt i de yngste klasser prioriterer vi læseindsatsen. Vi har mulighed for at give læseløft til det enkelte barn, hvis læsningen driller.
  • På alle klassetrin kan det være muligt i en periode at få faglig støtte.
  • AKT-teamet på skolen består af lærere og pædagoger, der har fokus på trivsel for både den enkelte elev og klassen. De vejleder også skolens øvrige personale i arbejdet med adfærd, kontakt og trivsel. AKT-teamet involveres efter aftale med lærere og forældre.