fbpx

Dit barns sociale udvikling og trivsel

Trivsel er et helt særligt fokusområde på Kornmod Realskole og en vigtig del af vores værdigrundlag. Vi er overbeviste om, at den bedste skole for alle er den, hvor de voksne tager ansvaret for, at børnene oplever:

Nærhed • Glæde • Fællesskab • Læring • Duelighed og dygtighed

Gode venner

Nærhed og glæde i fællesskabet er den bedste grobund for læring. 

Et barn, der trives i fællesskabet, har de bedste forudsætninger for en optimal faglig, social og personlig udvikling. 

Duelighed og dygtighed kommer ikke af sig selv, men kræver både en vedholdende indsats og en god portion robusthed.

Det er en grundantagelse på skolen, at børn gør det rigtige, hvis de kan. Hvis børn ikke lykkes ift. skolens krav eller forventninger, er det de voksnes ansvar at finde ud af, hvad der står i vejen for barnet – så man kan hjælpe barnet mod at lykkes. 

Voksne er i den sammenhæng både forældre og skolens medarbejdere. Et frugtbart arbejde med at finde løsninger forudsætter et ordentligt og konstruktivt samarbejde mellem skole og hjem.

Relationer og fællesskaber i første række

Gode venner i klassen er essentielt for dit barns trivsel og faglighed. 

På Kornmod gør vi meget ud af at skabe klassefælleskaber med stor sammenhængskraft, hvorfra der kan dannes relationer på kryds og tværs af køn, alder, interesser og bopæl. 

Vi tror på, at dét at danne netværk i forskellige sammenhænge gør os til åbne og livsduelige mennesker, som bliver mindre sårbare i de fællesskaber, vi indgår i såvel op gennem barndommen som i resten af livet. 

Børn er i forvejen eminente til at netværke. Vores vision er at gøre dem endnu bedre!

To gode venner