fbpx

Ofte stillede spørgsmål

På Kornmod Realskole modtager vi mange forskellige spørgsmål.
Find svaret på de oftest stillede nedenfor.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os på 86822677, hvis du mangler svar på dine spørgsmål.

Privatskolerne er grundskoler, der kan tilbyde undervisning for 0. til 10. klassetrin mod betaling. Privatskoler har ofte rødder i realskoletraditionen, som vægter den stærke faglighed og forberedelse til gymnasiet.

Prisen for at gå på privatskole kaldes for skolepenge. Denne varierer fra privatskole til privatskole. Se al information om skolepenge på Kornmod Realskole her.

Lovgivningsmæssigt er der ingen forskel på de tre skoleformer. De er alle underlagt Friskoleloven. Traditionelt er en realskole en større byskole, der er startet for at give eleverne en faglig overbygning til folkeskolen, da den gik til 7. klasse. Friskoler er typisk mindre skoler startet i mindre landsbyer og ofte i forbindelse med en skolenedlæggelse.

Frie grundskoler, som eksempelvis en privat- eller en friskole, er kendt for en højere faglighed og disciplin. Ligesom flere har bestemte traditioner for undervisningen. Mange vælger en fri grundskole af faglige eller pædagogiske grunde. 

Vi anbefaler altid en rundvisning og en uforpligtende samtale med med vores skoleleder, Christian Weile. Her kan I opleve livet på Kornmod Realskole og derved får I mulighed for at træffe det rigtige skolevalg for netop jeres barn. 

Få en rundvisning eller kontakt os

På Kornmod Realskole ønsker vi, at eleverne møder en stor mangfoldighed. Vi modtager derfor også elever med særlige behov eller personlige udfordringer, såsom ordblindhed. 

På Kornmod Realskole sætter vi den faglige kvalitet højt. I alle fag og på alle klassetrin har undervisningen en høj faglighed for den enkelte elev. Vi har også fokus på særligt dygtige elever, da de løbende har brug for ekstra udfordringer for at kunne bevare skoleglæden og motivationen. 

Se f.eks. mere om vores initiativ omkring TalentCamp.

Privatskoler søges af en bred skare. Fælles er, at forældrene er meget engagerede i deres barns skolegang, og at de ofte vælger en skole, som de deler værdier med.

Der er mulighed for at søge et fripladstilskud gennem skolen. Tilskuddet er afhængigt af husstandsindkomsten. Som enlig forsørger, eller hvis jeres husstandsindkomst er lav, kan du kontakte skolens kontor for mere information.

Udgifter til skolepenge er ikke fradragsberettiget.

Se mere om prisen på vores SFO her. 

Mange spørger til, hvilken skole der er den bedste i Silkeborg. Det er et svært spørgsmål, da valget af skole skal passe til det enkelte barn.

På Kornmod Realskole oplever vi dog en høj tilfredshed hos både elever og forældre. Skolen har også et flot karaktergennemsnit blandt skolerne i Silkeborg. Du kan se, hvordan vi klarer os her

Vi oplever, at mange elever sagtens kan have et netværk både på skolen og i lokalmiljøet, f.eks. gennem fritidsinteresser.

Skolens forældre fortæller os tit, at de er glade for at være en del af begge miljøer. Det giver dem og deres børn et større netværk og et udvidet perspektiv.

Når I vælger Kornmod Realskole, får jeres barn en skoletid præget af faglighed, udvikling og fællesskab.

På Kornmod Realskole vægter vi ordentlighed i fællesskabet som en af vores vigtigste værdier.

Det betyder, at vi ikke accepterer mobning og dårlig adfærd og tager hånd om evt. konflikter hurtigt. Det giver stor trivsel og ro i undervisningen.

Vi har som mål at udvikle den enkelte elev fagligt og personligt, så vi får unge mennesker, der kan og vil selv. Vi fokuserer på, hvad det næste udviklingstrin er for den enkelte elev, så alle elever får stort udbytte.

Skolen har ca. 650 elever fra 0.-10. klasse.

Vi tilbyder undervisning fra 0.-10. klasse

Vi sætter gode rammer for undervisningen med tid og plads til den enkelte elev. Klassekvotienten er på maksimalt 20 elever i 0. og 1. klasse. Fra 2. klasse er klassekvotienten maksimalt 24 elever.

Eleverne fra Kornmod Realskole klarer sig generelt godt til afgangsprøverne. Det ser vi som et resultat af det store arbejde, som lærere og pædagoger i samarbejde med forældrene gør for at udvikle eleverne fagligt, personligt og socialt. 

På vores hjemmeside er det muligt at se karaktergennemsnit for de enkelte prøver på 9. og 10. årgang. Se karaktergennemsnit her.

På Kornmod brænder vi for fagligheden.

Vi ved, at det er altafgørende at gøre børn fagligt velfunderede, da der ude på den anden side af skoleporten venter en verden af muligheder, der kan tage én vidt omkring, hvis man står på et solidt fagligt fundament.

Som skole er det vores fornemmeste opgave at støbe det optimale fundament, som jeres barn kan springe ud fra. Fundamenter kan i sagens natur have mange højder, former og farver – vores udgangspunkt er, at det enkelte barn får sit eget.

I alle fag og på alle klassetrin har vi fokus på, at undervisningen har en høj faglighed – blandt andet ved, at lærerne underviser i få fag, som de til gengæld brænder for og er dygtige til.

Samtidig skaber vi rammer for undervisningen med tid og plads til den enkelte elev. Klassekvotienten er på maksimalt 20 elever i 0. og 1. klasse. Fra 2. klasse er klassekvotienten maksimalt 24 elever.

På Kornmod Realskole er udgangspunktet, at eleverne skal lære så meget som muligt – altid med udgangspunkt i det enkelte barn.

Vores faglærere brænder for deres fag og har stærke relationskompetencer, som tilsammen giver dem mulighed for skabe gode rammer for læringslyst hos det enkelte barn.

På Kornmod gør vi meget ud af at skabe klassefællesskaber med stor sammenhængskraft, så der kan dannes relationer på kryds og tværs.

Vi arbejder på alle klassetrin med trivselsaktiviteter, så der opbygges et godt og solidt klassefællesskab.

Samtidig har klasselærerne fokus på at skabe stærke relationer til hvert enkelt barn.

Vores skole er en blanding af gamle velholdte bygninger og helt moderne skolebyggeri.

Vi sætter en ære i at have en velholdt skole med indbydende klasselokaler, et spændende bibliotek og veludstyrede faglokaler.

Kom gerne forbi til en rundvisning, så viser vi vores faciliteter frem. Kontakt skoleleder Christian Weile på tlf. 87206424 for at lave en aftale.

Vores placering i Silkeborg midtby giver os også mulighed for at bruge byens mange kulturinstitutioner og tilbud, som f.eks. Aqua, Museum Jorn, biografen, Odden m.v.

Den første dag som ny elev på skolen sørger vi for, at en lærer møder dit barn på kontoret, så de kan følges hen til klassen.

Særlige hjælpere blandt klassekammeraterne giver dit barn en rundvisning på skolen og hjælper med at falde godt til.

Når vores nye klasser starter op, laver vi altid et særligt introprogram.

Flere gange om året mødes klassens forældre til forældremøde, skolefest og til vores åbent hus-arrangement i september, så forældregruppen også hurtigt lærer hinanden at kende.

En stor del af skolens børn cykler eller går i skole. Nogle tager offentlige transportmidler og andre bliver kørt af deres forældre.

Skolepatruljen guider børnene sikkert over Skolegade hver dag.

Bestyrelsen har i samarbejde med ledelsen udarbejdet en trafikplan for at sikre, at alle børn kan komme trygt frem.

Find vej til skolen

Ja, vi vil meget gerne vise vores skole frem. Kontakt skoleleder Christian Weile på tlf. 87206424 for at lave en aftale.

Det er muligt at skrive sit barn op via vores hjemmeside.

Når vi optager elever, sker det i forhold til indmeldelsesdatoen, så det er en god ide at skrive op så tidligt som muligt. Der er dog en fordelsregel for søskende.

Du er altid velkommen til kontakte skolen for at høre mere om ledige pladser og muligheden for at komme på venteliste.

Det koster 500 kr. at få sit barn skrevet op på skolen. Tilmeldingsblanketten finder du her.

Skolens kontor vil kontakte jer, hvis vi kan tilbyde jeres barn en plads.

Herefter vil vores skoleleder Christian Weile kontakte jer for at afklare, om I har brug for en samtale eller en rundvisning.

Når der er lavet aftale om opstart, tager klasselæreren kontakt til jer for at aftale nærmere, så jeres barn får et trygt skoleskift.

Når dit barn skal begynde i en af de eksisterende klasser på Kornmod, er der først en samtale mellem jer og en af de kommende lærere. 

Den første dag sørger vi for, at en lærer møder dit barn på kontoret, så de kan følges hen til klassen. Der arrangeres særlige hjælpere blandt klassekammeraterne, som giver den nye klassekammerat en rundvisning på skolen og hjælper dit barn med at falde godt til på vores skole. 

Skal dit barn begynde i en af de nye klasser, inviteres eleverne sammen med forældrene til intromøde i juni, så klassens elever kan møde hinanden inden skolestart.

På skolen bruger vi Intra som den væsentligste kommunikationsvej mellem skole og hjem.

Derudover foregår kommunikationen også via telefon, på forældremøder og skole/hjem-samtaler.

Hver måned sender vi nyhedsmails ud, og på Facebook og Instagram kan I altid følge med i hverdagen på skolen.

På Kornmod Realskole anvender vi elevsamtaler og årlige anonyme spørgeskemaundersøgelser for at sikre den bedste trivsel på skolen.

Formålet med elevsamtalerne er at give eleverne et rum, hvor de kan komme til orde i forhold til deres trivsel og fremtidige ønsker. Elementer i samtalen kan være elevens personlige, sociale og faglige trivsel og udvikling.

Vi har struktureret det, så det i:

  • 0 – 3. klasse er børneinterviews, hvor vores akt-pædagoger afholder de individuelle samtaler. Herudover anvendes klassetrivsel.dk til trivselsundersøgelserne og til en online faglig tilbagemelding på udvalgte fag og områder.
  • 4. – 6. klasse er elevsamtaler, hvor klasse- eller kernelærer afholder de individuelle samtaler. Herudover anvendes klassetrivsel.dk til trivselsundersøgelserne og til en online faglig tilbagemelding på udvalgte fag og områder.
  • 7. – 8. klasse er elevsamtaler, hvor klasse- eller kernelærer afholder de individuelle samtaler. Herudover anvendes klassetrivsel.dk til trivselsundersøgelserne.
  • 9. – 10. klasse er elevsamtaler for ikke-uddannelsesparate elever, hvor klasse- eller kernelærer afholder de individuelle samtaler. Herudover anvendes klassetrivsel.dk til trivselsundersøgelserne. Alt sammen for at sikre, at vi fanger evt. problemer og tager hånd om dem.

På skolen samarbejder vi med UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) om at gøre eleverne i udskolingen klar til at træffe valg om ungdomsuddannelse.

Eleverne er i brobygning og praktik og får løbende individuelle samtaler med UU-vejleder.