fbpx

Venteliste og indmeldelse

Nye klasser

Hvert skoleår starter vi altid to nye 0. klasser op, udvider med en ny 6. klasse og en ny 7. klasse. Vi starter en 10. klasse op hvert år med 24 elever. 

Hvert år i november holder vi informationsmøde for elever til kommende 0. klasse og deres forældre. Også for forældre, der endnu ikke har skrevet deres barn op.  Her fortæller vi om Kornmod Realskole og dagens gang i en børnehaveklasse og i SFO’en. 

Infomøde for 6. og 7. klasse ligger ligeledes i november, hvor der også er mulighed for at møde nuværende elever, lærere og forældre og blive klogere på, hvad vi kan tilbyde til dit barn.

Efter informationsmødet påbegyndes processen med optag, og i januar/februar har vi overblik over fordelingen af pladser. 

Herefter laver vi på Kornmod de kommende klasser, som i starten af juni inviteres ind til intromøde, så børn og forældre kan møde hinanden inden skolestart. Både som årgang og i klassen.

I løbet af foråret finder overleveringssamtaler mellem dagtilbud og skole sted, hvis det skønnes relevant.

Fodboldleg i pausen

En tryg start på Kornmod

Indimellem har vi få ledige pladser i vores eksisterende klasser på andre årgange. 

Når dit barn skal begynde i en af de eksisterende klasser på Kornmod, er der først en samtale mellem jer og en af de kommende lærere.  

Den første dag sørger vi for, at en lærer møder dit barn på kontoret, så de kan følges hen til klassen. Der arrangeres særlige hjælpere blandt klassekammeraterne, som giver den nye klassekammerat en rundvisning på skolen og hjælper dit barn med at falde godt til på vores skole. 

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om skolen og om evt. ledige pladser. 

Skoleleder Christian Weile træffes på telefon 87206424 og besvarer gerne alle dine spørgsmål.

En rundvisning på skolen er den bedste måde at lære os at kende – uforpligtende og gratis.

Indmeldelse

Brug vores online-blanket ovenfor til at melde dit barn ind på skolen. 

Vær opmærksom på, at vi har et indmeldelsesgebyr på 500 kr. Gebyret skal betales, før eleven optages endeligt på ventelisten.

Bemærk: Det er vigtigt, at skoleåret/klassetrinnet er indtastet korrekt, for at vi kan tilbyde en plads i det rigtige skoleår på det rigtige klassetrin.

Vi kontakter dig, når vi har modtaget skemaet. Hvis der ikke er plads på den ønskede årgang, skriver vi dit barn på ventelisten.

Du er altid velkommen til at kontakte skolens kontor på telefon 86822677 for at høre, hvor I står på ventelisten.